BijenFlinterLint

Bermfoto 10 Februari van eerste bloemetjes Longkruid. Inheemse plant en voedsel verschaffen voor hommels, bijen en andere insecten.

Het BijenFlinterLint is een burgerinitiatief Nij Baarderadiel.

Het burgerinitiatief van 10 mensen is in 2015 gestart om een zichtbare, symbolische verbinding aan te leggen tussen de 10 dorpen en de stad Leeuwarden. Dit is het BijenFlinterLint, een bloemrijke berm voor de bijen en de vlinders en om de biodiversiteit te vergroten.

In 2017 hebben we 10,5 strekkende kilometer ingezaaid met 7 scholen en 233 schoolkinderen, 21 leraren en 50 vrijwilligers. In 2018 hebben we opnieuw 10,5 strekkende kilometer kunnen inzaaien, nu ook met scholen uit de stad Leeuwarden. Onze drie pijlers zijn Mienskip, Verbinding en Biodiversiteit. Voor 2020 hebben we opnieuw grootse plannen! Onze wens: Zaai, mensen, Zaai!

Bloemenzaad! Zaai!
Het burgerinitiatief BijenFlinterLint & EcologischBermBeheer Nij Baarderadiel geeft jou dit eenjarige bloemenzaad zodat je bloemen en dus bijen en vlinders en andere insecten in je tuin krijgt! Goed voor de biodiversiteit!

Het zou ook heel fijn zijn als jij (of je ouders, je grootouders, tantes en ooms) onze actie wilt steunen: ‘Adopteer één meter BijenFlinterLint voor €3,50 (méér meters mag!). Met die giften kunnen wij bermen inzaaien en op die manier zorgen voor kleur en diversiteit in de openbare ruimte. Vorige jaren zaaiden we 21 strekkende kilometer in, dit jaar nogeens 10 kilometer. 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial