De Helende Kracht van Paarden

Uniek Shiatsu in combinatie met paard ( Lezing Hedwig)

Hedwig geeft een lezing over het gebruik van het paard tijdens een shiatsu behandeling en
systemische opstelling.

De behandeling van de cliënt vindt plaats in de paardenbak of stal, op de massagetafel,
waarbij over de kleren van de cliënt wordt gewerkt. Het paard Ydwer loopt vrij om ons
heen. Zij ondersteunt door middel van aanraking, daar waar het lichaam in onbalans is. De
werking is gelijk voelbaar en zeer helend. Nadien geeft de klant vaak aan dat ze meer in hun
kracht staan en meer energie hebben.

Systemische opstellingen met paarden
Een Systemische opstellingendag met paarden wordt door velen als omslagpunt ervaren
voor (levens)vragen, terugkerende issues en/of belemmerende overtuigingen waar men
graag verheldering en inzicht in wil krijgen, of patronen van wil doorbreken.
Het paard Ydwer zorgt tijdens deze volledig verzorgde dag voor een extra dimensie en
unieke krachtige ervaring bij het systemisch coachen. Ydwer geeft in eerste contact vaak aan
waar de grootste behoefte is voor een vraagstelling, hier kunnen we dan ook mee gaan
werken. Bij Systemisch coachen wordt niet slechts de individu gezien of gehoord maar wordt
breder gekeken vanuit de systemen waar je onderdeel van uitmaakt. In eerste instantie is
dat het systeem van herkomst met opeenvolgend andere systemen zoals o.a. je werk, je
vrienden, je cultuur. Deze vorm van coaching helpt je inzicht te krijgen in patronen die
normaal gesproken verborgen blijven omdat ze zich diep in ons onderbewuste bevinden
en/of hun oorsprong hebben in een ver (voorouderlijk) verleden. Tijdens een paardensessie
vorm je een minikudde met het paard. Het paard bepaalt automatisch welke plek jij inneemt
ten opzichte van haar/hem. Kies je geen richting of geef je niet duidelijk je grenzen aan, dan
neemt het paard de rol van leider op zich. Dit maakt je direct bewust van je knelpunten.

Meer informatie: www.hedwigydema.nl

Praktijk De Stroming
Hedwig Ydema
Buorren 9
Hidaard