De Stroming

De helende kracht van het paard.

Het paard geeft in eerste contact vaak aan waar de grootste behoefte ligt in een prangende vraag. Hier gaan we dan mee aan de slag. Bij Systemisch coachen wordt niet slechts het individu gezien of gehoord maar wordt er breder gekeken vanuit de systemen waar je als mens onderdeel van uitmaakt. In eerste instantie is dit het systeem van herkomst met daaropvolgend
andere systemen zoals o.a. werk, vrienden, cultuur.

Deze vorm van coaching helpt je inzicht te verkrijgen in patronen die normaal gesproken verborgen blijven omdat ze zich diep in ons onderbewuste bevinden en/of hun oorsprong hebben in een ver (voorouderlijk) verleden. Tijdens een paardensessie vorm je als het ware een “minikudde” met het paard. Het paard bepaalt automatisch welke plek jij inneemt ten opzichte van haar/hem. Kies je geen richting of geef je niet duidelijk je grenzen aan, dan neemt het paard de rol van leider op zich. Dit kan je direct bewust laten zijn van je aanwezige knelpunten/thema’s.

Aanvullend hierbij is de shiatsu of stoelmassage. Door deze behandeling wordt wat is ervaren en losgemaakt met het paard verder in het lichaam in balans gebracht. Na de behandeling geeft de klant vaak aan zich meer in zijn /haar kracht te staan, meer energie te hebben. Tevens kunt u bij mij terecht voor shiatsu, stoelshiatsu voor bedrijven en individuele familie opstellingen.

Naast haar stand op de markt geeft Hedwig Ydema een lezing over hoe de combinatie shiatsu-behandeling en systemische opstelling met een paard vormgegeven kan worden.

Nieuwsgierig geworden?
Zie voor meer informatie: www.hedwigydema.nl
Praktijk De Stroming
Hedwig Ydema
Buorren 9
Hidaard