Privacyverklaring

Versie 23-05-2018

Hoe we omgaan met jou gegevens:

Wanneer je geïnteresseerd bent in de producten van Miedema Communicatie, Flower Power Markt en Kunst & Makers MRKT laat je via de website gegevens achter. Miedema Communicatie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Uiteraard doen we dit zo zorgvuldig als mogelijk. Hoe we dit doen is hier te lezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
We verwerken je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via de website www.miedema-communicatie.nl, bij gebruik van het contactformulier of www.flowerpower.frl bij aanmelding voor de nieuwsbrief of bij aanmelding als deelnemer aan één van onze markten.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe lang we deze gegevens bewaren en met welk doel we de gegevens verwerken:

Contactformulier Miedema Communicatie > bewaartermijn > reden
Voor en achternaam > 2 weken > beantwoorden email
Bedrijfsnaam > 2 weken > beantwoorden email
Email > 2 weken > beantwoorden email
Telefoonnummer > 2 weken > beantwoorden email

Doel>> verzenden van bericht via de website naar Miedema Communicatie

Nieuwsbrief aanmelding > bewaartermijn > reden
Na aanmelding blijven je gegevens bewaard, tot je zelf je uitschrijft voor de nieuwsbrief. Na uitschrijving van de nieuwsbrief blijven de volgende gegevens de volgende termijn bewaard:

Voor en achternaam > 3 maanden > Opschoning mailbestand per kwartaal
Email > 3 maanden > Opschoning mailbestand per kwartaal
IP adres > 3 maanden > Opschoning mailbestand per kwartaal

Doel>> verzenden van onze nieuwsbrief en je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Marktdeelnemer > bewaartermijn > reden
Voor en achternaam > 7 jaar > Termijn belastingdienst inzage aangiften
Bedrijfsnaam > 7 jaar > Termijn belastingdienst inzage aangiften
Adres > 7 jaar > Termijn belastingdienst inzage aangiften
Email > 7 jaar > Termijn belastingdienst inzage aangiften
Telefoonnummer > 7 jaar > Termijn belastingdienst inzage aangiften

Doel>> verzenden van onze nieuwsbrief, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en we verwerken ook gegevens in boekhoudprogramma Moneybird, voor het versturen van de factuur en onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

We vertrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derden én alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Contactformulier Miedema Communicatie > berichten komen binnen via de server van Keurigonline en worden daarnaast niet gedeeld met derden.
Lees de gebruikersvoorwaarden van Keurigonline.

Nieuwsbrief abonnees > nieuwsbrief aanmeldingen komen binnen via de server van MijnDomein en worden daarnaast niet gedeeld met derden.
Lees de gebruikersvoorwaarden van MijnDomein.

Aanmelding deelnemer markt > aanmeldingen komen binnen via de server van MijnDomein en worden daarnaast alléén gedeeld met Moneybird tbv facturering.
Lees de verwerkersovereenkomst met Moneybird.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan met ons contact op.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
We gebruiken analytische cookies van Google Analytics. Deze zijn anoniem en maken geen inbreuk op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Dit kun je doen via de link in je laatst ontvangen nieuwsbrief of factuur. Of door met ons contact op te nemen met het verzoek dit te doen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking? Neem contact op en we maken het zsm (binnen 5 werkdagen) in orde.

Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial